Links en rechts – door Karin Laglas

Terwijl ik dit schrijf wordt er in Den Haag ‘geïnformeerd’. Als jullie dit lezen kan de politieke situatie al weer heel anders zijn, maar voor nu ziet het ernaar uit dat optimist Rutte en activist Samson samen een coalitie gaan vormen. Het zijn spannende tijden. Voor ons land, maar ook zeker voor onze faculteit. Gaat het die twee lukken de weg omhoog te vinden? Krijgen ze het voor elkaar om de bijna volledig tot stilstand gekomen bouwsector weer aan de praat te krijgen? Wat zijn hun plannen voor het onderwijs? Gaan ze de langstudeerboete schrappen?

Dat er bezuinigd moet worden staat natuurlijk vast. Het zal dus zeker geen ‘operatie uitdelen’ worden. Naar mijn gevoel zal in het onderwijs de langstudeerdersrege- ling misschien wel verzacht worden. Maar dat er een financiële incentive op sneller studeren komt; dat staat buiten kijf. Linksom of rechtsom – zeer toepasselijk in dit kader – zullen we er wel een blauwe plek aan overhouden. Investeringen in het hoger onderwijs zullen gezien het krappe huishoudboekje van het kabinet waarschijnlijk slechts beloftes blijven.

En wat kunnen de heren voor de bouwsector betekenen? Het verbeteren van het consumenten- vertrouwen is namelijk écht cruciaal om de bouw weer aan de praat te krijgen en daarmee ook architecten en ruimtelijk adviseurs weer aan opdrachten te helpen. En laten we hopen dat Samson en Rutte de verschillen tussen hun partijen kunnen overbruggen en verstan- dige klare wijn schenken over de hypotheekrenteaftrek. De onduidelijkheid hierover gijzelt de huizenmarkt al te lang.

Tot slot hoop ik ook dat Den Haag het belang van kennis en creativiteit voor economische groei niet alleen met de mond belijdt. Maar laten we ons daarin vooral niet afwachtend opstellen. Laten we samen de nationale en internationale betekenis en spinoff van ons onderwijs en onderzoek goed onder de aandacht brengen bij publiek en politiek. Laten we zorgen dat de politiek niet meer om kennis en creativiteit, en dus om ons, heen kan!

Misschien lichten de roots van beide heren tot slot een tipje van de sluier? Samson komt van onze TU Delft, Rutte studeerde in Leiden. Misschien dan toch maar opschieten met de samenwerking Leiden, Delft, Erasmus?

Karin Laglas

Decaan Bouwkunde, TU Delft

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: