“De Bacheloropleiding Bouwkunde vernieuwd” – By Christian van Ees

Vrijdag 20 april heeft een trotse decaan Karin Laglas het eerste exemplaar in ontvangst genomen van Bacheloroplei- ding Bouwkunde 2013-2014, Beschrij- ving van de leerlijnen. Vanaf begin dit jaar hebben zes leerlijnteams met voortvarendheid de hoofdlijnen van de Bacheloropleiding Bouwkunde 2013 uitgezet, gericht op kwaliteit, studeer- baarheid en doelmatigheid. De stuur- groep zal erop toezien … Continue reading

Advertising in B Nieuws?

Having troubles finding students for an internship or are you organizing an event that needs extra attention? From April on, it is possible to submit small text advertisements for the backside of B Nieuws. Contact B Nieuws at bnieuws-bk@tudelft.nl and ask for the possibilities.

Het Gelijk van Riedijk – By Dominique Vermeulen

Wat moet een architectuuropleiding haar studenten onderwijzen? Deze vraag kwam aan bod tijdens het symposium ‘De kennis van de architect’ op 3 februari. Professor Michiel Riedijk antwoordde: “De opleiding is waar je leert welke bril je op moet, welke schoenen je draagt en met welke woorden je praat. De rest leert de student wel in … Continue reading

Bouwkunde: tussen kwantiteit en kwaliteit – By Soscha Monteiro de Jesus

Bouwkunde is een brede studie. Je leert er architectuurgeschiedenis, liggers en kolommen berekenen, presenteren en tekenen. Maar helaas leer je er bovenal de bouwkunde- productie-methode. Deze methode heb ik voornamelijk leren kennen tijdens mijn Bachelor 3 project (dat ik overigens succesvol heb afgerond). Tevens heb ik er al veel medestuden- ten over horen praten. In … Continue reading

“Ik ben er geen betere architect van geworden” – By Martin W Smit

Het schijnt dat het binnen de TU Delft niet goed ligt om de studie Bouw- kunde te beschouwen als een beroepsopleiding. We worden namelijk geacht een wetenschappe- lijke opleiding te zijn. De maatstaf daarvoor is de kwaliteit van het onderzoek, liefst tot uitdrukking komend in een aantal interessante publicaties. Het begint er wel eens op … Continue reading

Building Technology: Live or Die? – By Marcello Soeleman

In B Nieuws #04 (December 2011), an article was published on the merger of Building Technology and RMIT, until now two separate departments at Bouwkunde. While utmost care was taken in conveying a positive message, the results of this merger and of other developments at BT can’t be described as in other terms than catastrophic … Continue reading

Continue the Debate! – By Jurrian Arnold, Jorick Beijer & Floris van der Zee

• Urban designers and planners don’t produce designs anymore, they guide processes: more attention for communication in education. • Education should focus on the smaller scale: in a spatial, financial and process-oriented way. • The disappearance of an evident client in practice has consequences for education as well. • Uncertainty must become a key aspect … Continue reading

Guide for getting content in B Nieuws

Of course you want to have your event/new studio/PhD conferral/research published in B Nieuws. The magazine is widely read among students, it gets delivered in all the teachers’ mailboxes, and apparently the dean also leafs through it now and then. But how can you get the editors to acknowledge the importance of your subject? A … Continue reading

B Nieuws is looking for a columnist!

Don’t you hate those people that keep complaining about the education, politics and life in general, but don’t do anything about it? What is freedom of expression worth if there is no place to express it? B Nieuws looking for someone to write a two-monthly column for B Nieuws. We are looking for is someone … Continue reading

B Nieuws is looking for a new editor!

Het facultaire magazine B Nieuws is per januari 2012 op zoek naar een nieuwe redacteur. Heb jij een vlotte pen en meer dan normale interesse in alles wat er op de faculteit Bouwkunde gebeurt? Word dan nu het nieuwe redactielid van B Nieuws! Als redactielid van B Nieuws werk je als student-assistent en krijg je een aanstelling van … Continue reading