(Af)Leren – door Machiel van Dorst

Ontwerpen is een levenslang leerproces; het vakmanschap komt met hardwerken en na vele jaren. De lange weg die Rem Koolhaas heeft afgelegd voordat zijn eerste project gerealiseerd was, is slechts één voorbeeld. In dit proces van ‘learning by doing’ maakt onze faculteit een scheiding tussen dat wat geleerd moet worden binnen de universiteit en dat wat daarna aan bod komt. Binnens- huis is al genoeg te doen: de opleiding bestaat dan ook vooral uit kennis en oefening. Wij zijn tenslotte een universiteit en studeren is een transforme- rende ervaring. Het master diploma is dan ook een getuigenis van wijsheid; de kunst van het juist oordelen en handelen.

De opleiding Bouwkunde focust en wie focust ziet bepaalde zaken scherp en laat andere dingen juist uit beeld verdwijnen. Soms is dit ‘uit beeld verdwijnen’ noodzakelijk en onontkoombaar. Wie zich namelijk continu focust, zal leren, maar als bijeffect ook bepaalde zaken afleren. En afleren is op zich zelf, mits het een bewuste keuze is, helemaal niet erg. Dit ‘afleren’ gebeurt bij Bouwkunde niet altijd even bewust.

Het gebruikersperspectief op de gebouwde omgeving is hier een goed voorbeeld van. Eerste- jaars studenten kennen nog het perspectief van de leek, maar dit perspectief verdwijnt door de studiejaren heen. Studenten ‘leren het af’. Dit perspectief van de gebruiker moet na de studie met moeite en met jaren praktijkervaring weer worden hervonden. Typerend is dan ook de openingszin op de website van Faro Architecten: “Als je niet voor mensen bouwt, voor wie dan wel?” Voor de leek lijkt dit een open deur, maar voor de (jong) professional is het vaak een eyeopener. Het is als de ingenieur die afstudeert op de voordelen van te openen ramen voor mensen en (binnen)milieu. Een groot inzicht voor mentoren en een open deur (raam) voor familie.

Laten we onze opleiding dus niet alleen zien als een tijd van ‘aanleren’, maar ook beschou- wen als een proces van ‘afleren’. En laten we ons afvragen in hoeverre dat tot wijsheid leidt. Afleren hoeft namelijk niet slecht te zijn, maar mag nooit ten koste gaan van onze maatschappelijke relevantie. Leren ontwerpen duurt dus een leven lang, maar is ook nog eens bijzonder breed.

Ook dat is academisch inzicht.

Machiel van Dorst, voorzitter afdeling Urbanism

Advertisements
Comments
One Response to “(Af)Leren – door Machiel van Dorst”
  1. Scarlett says:

    You share interesting things here. I think that your blog can go viral easily, but you must give
    it initial boost and i know how to do it, just type in google for – mundillo traffic increase go viral

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: