“Ik ben er geen betere architect van geworden” – By Martin W Smit

Het schijnt dat het binnen de TU Delft niet goed ligt om de studie Bouw- kunde te beschouwen als een beroepsopleiding. We worden namelijk geacht een wetenschappe- lijke opleiding te zijn. De maatstaf daarvoor is de kwaliteit van het onderzoek, liefst tot uitdrukking komend in een aantal interessante publicaties. Het begint er wel eens op … Continue reading

Building Technology: Live or Die? – By Marcello Soeleman

In B Nieuws #04 (December 2011), an article was published on the merger of Building Technology and RMIT, until now two separate departments at Bouwkunde. While utmost care was taken in conveying a positive message, the results of this merger and of other developments at BT can’t be described as in other terms than catastrophic … Continue reading